Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Personvern


1. Innledning
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

 • Opplysninger du selv oppgir til oss:
  Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.

 • Vår korrespondanse: 
  Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.

 • Kjøpsinformasjon: 
  Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.

 • Opplysninger om bruk av nettsidene: 
  Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

 • Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer: 
  Dersom du har kjøpt kjøretøy av oss samler vi også noe teknisk informasjon fra bilen. Gir du særskilt samtykke og oppretter konto hos fabrikanten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på enkelt slitedeler.

 • Opplysninger via partnere og annonsører: 
  Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss.

Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 • Opplysninger fra offentlige registre:
  Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.

 • Kundeundersøkelser: 
  Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss og velger å ikke være anonym tar vi vare på svarene.

4. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet i dokumentet Cookie Policy.

5. Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysningene dine for å oppnå følgende formål:

Formål

Rettslig grunnlag

Visning av nettside

Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.

 

Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre

Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne logge inn på våre nettsider, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg.

For å oppfylle vår kontrakt med deg.

Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support

Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

 

For å oppfylle vår kontrakt med deg

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 

Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre.

Markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

 

 

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

 

 • Markedsføring på nettsidene våre: Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

 

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

 

Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l.: Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

 

 

 

Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.

 

Samtykke

 

 • Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester: Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

 

 

Samtykke

 

Forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

For å stille teknisk diagnose på bilen

Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse.

 

For å oppfylle vår kontrakt med deg

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For på yte kundeservice på Connect tjenestene

Er det installert en Connect tjeneste i bilen og du har gitt samtykke til bruk av denne vil lokaliseringsdata bli tilgjengeliggjort for kundesenter og alarmsentraler ved bruk av supporttjenestene våre.  Det samme gjelder ved bruk av nødfunksjonen som kan finnes i bilen.

 

For å oppfylle vår kontrakt med deg

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Bedring av kundeopplevelsen

Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre.

 

Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet.

 

For å oppfylle vår kontrakt med deg

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

6. Profilering og automatiserte avgjørelser
Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. Deling av opplysninger
Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden til hhv merket Volkswagen for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. Lagringstid
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Kjøpsinformasjon:
  Vi lagrer informasjon om dine kjøp i 5+2 år

 • Kontaktinformasjon:
  Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.

 • Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter:
  6 mnd.

 • Vår korrespondanse:
  Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.

 • Opplysninger om bruk av nettsidene:
  Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider ( Se cookie oversikt på hver nettside eller app som viser hvor lenge informasjonen lagres)

 • Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
  Vi lagrer informasjon som er samlet inn av kjøretøyet ditt i 3 måneder

 • Opplysninger fra offentlige registre:
  Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder.

 • Chat med kundesenteret:
  Er du kunde lagres opplysningene så lenge kundeforholdet varer. Er du ikke kunde slettes dette etter 6 måneder.

 • Svar på kundetilfredshetsundersøkelser:
  Se info i undersøkelsen (CEM)

 • Ved markedsundersøkelser der du velger å ikke være anonym:
  Se info i undersøkelsen.

9. Dine rettigheter
Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss

c) Oppdatere dine personopplysninger

d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle

e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger

g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kundeservice@moller.no) beskjed om det eller selv forandre samtykket på «Mitt Bilhold» siden. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. Endringer av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. Kontaktinformasjon
Har du ytterligere spørsmål om merkets personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@moller.no eller personvern@moller.no.